Ana sayfa > Haber > İçerik

Potasyum Humatın (Süper Potasyum F Humat)% 100 Suda Çözünürlüğü

Apr 26, 2016


Humik Asit suda çözünmez, potasyum humat, hümik asit potasyum tuzudur ve humik asit çözünür hale gelir. Potasyum humat içine fulvik asit ilâve ederken, potasyum humatı daha yüksek aktiviteye çevirir. Suda% 100'lük mükemmel çözünürlük nedeniyle, damla sulama, yaprak ve sıvı formülasyonuyla kullanılmak için mükemmeldir.